تراکم جایگاه پیرامون زایش بر رفتار خوابیدن و نشخوار گاوهای هلشتاین و عملکرد هفته اول گوساله تأثیر می گذارد

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تراکم بر رفتار، بهره‌وری و متابولیسم گاوهای هلشتاین حین زایمان و ...

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تراکم بر رفتار، بهره‌وری و متابولیسم گاوهای هلشتاین حین زایمان و همچنین عملکرد گوساله انجام شد. در مجموع 48 گاو حین زایمان به طور تصادفی در 28 روز (3± روز) قبل از تاریخ زایش مورد انتظارشان به سه گروه تقسیم شدند. تراکم گروه ها، نسبت به استاندارد استال و اخور عبارت بود از 1) 80% (13 گاو)، 2) 100% (16 گاو)، 3) 120% (19 گاو). رفتار خوابیدن و نشخوار با استفاده از دیتالاگرهای الکترونیکی از 21 روز قبل از زایش تا زمان زایش ثبت شد. زمان خوابیدن برای تعیین کل ساعات دراز کشیدن روزانه در روز ارزیابی شد. میانگین زمان نشخوار در دوره های آزمایشی 2 ساعته و در 24 ساعت محاسبه شد. گاوها در گروه 80 درصد زمان بیشتری را بین 7 تا 21 روز قبل از زایش صرف دراز کشیدن و نشخوار کردند و تمایل به نشخوار بیشتر بین 14 روز قبل تا زمان زایش داشتند. سطح کلسیم برای گاوهای گروه 80 درصد بیشتر بود، هیچ تفاوت قابل مشاهده دیگری در پارامترهای خونی تحت نظارت پیدا نشد. همچنین میزان تولید شیر تصحیح شده با چربی 5/3 درصد و شیر تصحیح شده با انرژی در گروه 80 درصد در ماه اول شیردهی بیشتر بود. هیچ تفاوت قابل مشاهده دیگری در عملکرد و ترکیب آغوز و شیر در 10 ماه اول شیردهی یافت نشد. رشد و عملکرد گوساله‌ها در هفته اول زندگی تحت تأثیر تراکم مادرها قرار نگرفت. ما به این نتیجه رسیدیم که تراکم کمتر ممکن است رفتار خوابیدن و نشخوار گاوهای هلشتاین قبل از زایمان را افزایش دهد. با این حال، این به بهبود بهره وری و متابولیسم منجر نشد.

این مطالعه نشان داد که تراکم جایگاه قبل از زایمان بر زمان دراز کشیدن و نشخوار از 21 تا 7 روز قبل از زایش تأثیر می گذارد. گاوهای گروه 80 درصد تراکم زمان خواب و نشخوار بیشتر در مقایسه با سایر گروه ها داشتند. با این حال، تفاوت ها به اندازه کافی معنی دار نبود که منجر به تغییر وضعیت متابولیک یک هفته قبل و بعد از زایمان شود. علاوه بر این، رشد و عملکرد گوساله در هفته اول زندگی تحت تاثیر قرار نگرفت.

 

 

گروه علمی آگرین تک

  • تعداد بازدید: 358

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود