تست های Cowside برای کتوز

انواع مختفی از آزمون های cowside برای بررسی کتوز در گله های گاو شیری وجود دارد.

انواع مختفی از آزمون های cowside برای بررسی کتوز در گله های گاو شیری وجود دارد. با این حال هیچ کدام از این آزمون ها حساسیت و دقت و ویژگی های مثبت تست BHBA خون را ندارد (جداول 4 تا 6). بنابراین آزمون تست کتوز استاندارد طلایی (BHBA خون) دقیق ترین روش برای ارزیابی وجود کتوز در گله است و بوسیله ان می توان احتمال بروز کتوز در گله را تشخیص داد.

آزمون های کتوز cowside دارای مزایایی از جمله کاهش هزینه ها از جمله نیروی کار و همچنین بدست آوردن نتایج فوری در مقایسه با روش تست BHBA خون اشاره نمود. بنابراین استفاده از این روش های تست به خصوص برای تشخیص وجود کتوز به صورت انفرادی در هر گاو در گله مفید می باشد. با این حال برای آزمایش کتوز در گله نیاز به اتخاذ یک استراتژی مناسب برای تشخیص و تصمیم گیری برای گاوهای بیمار است.

آزمایش ادرار cowside برای تشخیص کتوز: از ادرار می توان برای ارزیابی و تست کتوز به صورت cowside استفاده نمود. با این حال جمع آوری ادرار بسیار مشکل تر از گرفتن نمونه شیر می باشد و در ضمن ممکن است گاو در آن زمان مقدار کافی از ادرار را بای انجام آزمایش در اختیار ما قرار ندهند. در مطالعات پژوهشی انجام شده، معمولاً نمی توان نمونه ادرار را از 100 درصد از گاوهای واجد شرایط گرفت. به عنوان مثال در مطالعه ای که اخیراً انجامشده است تنها از 64 درصد از گاوهای واجد شرایط نمونه ادرار جمع آوری شد (Osborne و همکاران 2002). این یک محدودیت عملی قابل توجه در فارم ها برای انجام این آزمایش می شود و تا حدود زیادی نیز موجب بالا رفتن هزینه های نیروی کار برای انجام این آزمایش می شود.

استواستات ادرار را می توان با استفاده از مقدار کمی از قرص نیتروپروساید (Acetest محصول شرکت بایر آلمان). این تست دارای حساسیت بسیار عالی می باشد ولی ویژگی های ضعیفی برای گاو دارد (Nielen و همکاران 1994) به جدول 4 نگاه کنید). این روش تست یک ابزار مفید برای بررسی انفرادی گاوهای بیمار می باشد ولی برای بررسی و ارزیابی کل گله مفید نمی باشد.

نوارهای تستی برای ارزیابی BHBA شیر نیز طراحی شده است که با نوارهای تست ادراری مورد مقایسه قرار گرفته اند. همانند نوارهای ادراری این نیز حسیاسیت خوب دارد ولی ویژگی ضعیفی برای گاو دارد (جدول 1). هزینه های بالاتر آن در مقایسه با سایر نوارها استفاده از آن را غیر عملی کرده است هرچند روش تست BHBA شیر یک روش عالی برای ارزیابی کتوز می باشد که بعدا توضیح داده می شود.

جدول 1- حساسیت و ویژگی های روش های تست ادرار cowside و  BHBA خون (نقطه برش بیشتر یا مساوی 14.4 میلی گرم در هر دسی لیتر).

تماس طولانی مدت نمونه ادرار با معرف ممکن است موجب نتایج مثبت کاذب با استفاده از قرص کتون ادرار و یا نوارهای BHBA شیر می شود. برروی قرص های تشخیص کتوز درج شده که 15 ثانیه پس از تماس نمونه ادرار با قرص باید نتیجه ان خوانده و تفسیر شود.

تست های شیر cowside برای تشخیص کتوز: تست های شیر cowside برای تشخیص کتوز مزایایی در مقایسه با روش های آزمون ادراری دارد از جمله اینکه جمع آوری نمونه در آن ها آسان تر می باشد. با این حال این نوع آزمایش هم به طور کلی حساسیت لازم را همانند آزمون های اداری برای تشخیث کتوز ندارد.

از پودرهای نیتروپروساید می توان برای تشخیص مقدار استواستات در شیر استفاده نمود. با این حال این نوع تست های حاسیت و دقت پایین تری نسبت به روش آزمون BHBA خون دارد و استفاده از این روش برای ارزیابی وضعیت کتوز در گله توصیه نمی شود. ولی از این روش نیز می توان برای بررسی انفرادی کتوز در گاوها استفاده کرد (جدول 5).

جدول 5- حساسیت و ویژگی های پودرهای نیتروپروساید شیر cowside در مقایسه با BHBA خون (نقطه برش بیشتر از 11.7 یا 14.4 میلی گرم در دسی لیتر).

آزمون های خون  Cowside برای تشخیص کتوز: با توجه به ابزارهایی که بررسی دیابت انسانی وجود دارد نیز می توان برای تشخیص کتوز در گاو استفاده نمود که در آن ها میزان BHBA خون مورد ارزیابی قرار می گیرد. این روش تست دارای ابزاری کوچک می باشد و استفاده از آن نیز آسان می باشد و قیمت خرده فروشی آن در حدود 70 دلار است که اغلب قیمت آن کمتر از 10 دلار است). این ابزار توانایی اندازه گیری کل گلوکز خون و یا کل BHBAخون را دارا می باشد. نوارهای تست گلوکز در حدود 0.60 دلار و نوارهای تست کتون (BHBA) هر کدام در حدود 4 دلار قیمت دارند. این سیستم گلوکومتر و کتومتر استفاده خیلی آسانی در کنار گاوها دارد. برای استفاده از آن به یک قطره خون نیاز است که آن را در قسمت انتهایی نوار می ریزند  و نتیجه آن در کمتر از 15 ثانیه نشان داده می شود. برای استفاده از آن نیاز برای کالیبراسیون نمی باشد. ما از همانسیستم که برای استفاده انسانی استفاده می شود بدون کالیبراسیون برای استفاده در گاوها استفاده می کنیم.

معمولا مقدار اندک خون مورد نیاز از ورید دمی با استفاده از سرسوزن کوچک (25) و یک سرنگ کوچک یک میلی استفاده می شود. با استفاده از این سرنگ گرفتن حجم کمی خون (کمتر از 0.1 میلی لیتر) بسیار آسان است. سپس یک قطره کوچک خون برروی نوار ریخته می شود. استفاده از سرسوزن های بسیار نازک که برروی خد دستگاه وجود دارد برای استفاده از گاو مناسب نمی باشد چون پوست گاو حتی در ناحیه دم نیز بسیا ضخیم می باشد.

نتایج بدست آمده از سیستم آزمون گلوکومتر و کتومتر خیلی دلگرم کننده می باشد. ما صدها نمونه سرم خون و پلاسما را به آزمایشگاه های تجاری ارسال نمودیم و نتایج آن را با مقادیر بدست آمده توسط دستگاه گلوکومتر و کتومتر مقایسه کردیم. نتایج بدست آمده نشان داد که کتومتر (برای BHBA) نسبت به گلوکومتر (گلوکز) دقیق تر بود. به نظر می رسد که حساسیت و دقت اندازه گیری BHBA بالا می باشد (بیش از 95 درصد).


  • تعداد بازدید: 5210

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود