استفاده از جوش شیرین به عنوان یک افزودنی موثر در کنترل pH شکمبه

اسیدوز (تحت بالینی) شکمبه یکی از مشکلات مهم صنعت گاو شیری و یکی از اقدامات معمول در کنترل این بیماری استفاده از ترک است

 

 

 

اسیدوز (تحت بالینی) شکمبه یکی از مشکلات مهم صنعت گاو شیری است و یکی از اقدامات معمول در کنترل این بیماری استفاده از ترکیبات بافری است. اما چرا جوش شیرین (بی کربنات سدیم) نسبت به سایر موارد (بافری یا آلکالینی) ارجعیت دارد:

  • بیشترین تحقیقات بر روی جوش شیرین انجام گرفته است
  • در طی بیش از 40 سال گذشته بطور مستمر جوش شیرین در دسترس بوده است
  • مقالات فراوانی به نقش جوش شیرین بر بهبود میزان تولید و چربی شیر دلالت دارد

در نتیجه می توان بیان داشت که ارزان ترین و در دسترس ترین ترکیبی که می توان از آن به عنوان یک عامل در تعدیل pH شکمبه استفاده نمود به نحوی که علاوه بر رفع مشکلات افت pH بر روی فاکتورهای تولیدی نظیر تولید شیر و چربی شیر نیز تاثیر مثبت بگذارد جوش شیرین است.

از آنجایی که یکی از بافرهای طبیعی بدن، بی کربنات سدیم موجود در بزاق دام می باشد، استفاده از جوش شیرین در مقایسه با سایر بافرها بسیار به فیزیولوژی بدن نزدیک تر (به عبارت بهتر مشابه) است. بویژه در استرس گرمایی استفاده از جوش شیرین می تواند جبران کاهش تولید بزاق و همچنین بی کربنات از دست رفته از بزاق را کرده و متعاقبا به حفظ تعادل محیط شکمبه کمک کند.

سدیم موجود در جوش شیرین به افزایش تعادل مثبت کاتیون-آنیون در گاوهای شیری کمک می کند.

بی کربنات سدیم در محیط شکمبه از ثبات بیشتری در مقایسه با اکسید منیزیم و کربنات منیزیم برخوردار است.

افزایش هضم ADF، افزایش میزان رقت محتویات شکمبه، افزایش pH شکمبه حتی در جیره های با کنسانتره بالا، افزایش  اسیدهای چرب فرار و همچنین افزایش نسبت استات به پروپیونات متعاقب استفاده از جوش شیرین ملموس تر است.

از جوش شیرین به عنوان بخش اصلی اکثر ترکیبات بافری مورد استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان استفاده می شود به نوعی که در سایر ترکیبات بافری/آلکالینی معمولا از جوش شیرین به عنوان پایه در کنار ترکیبات مختلف آلکالئیدی استفاده می شود. با این حال مطالعات نشان می دهند که استفاده از بی کربنات سدیم در مقایسه با استفاده از نسبت 50 به 50 بی کربنات و اکسید منیزیم، کربنات منیزیم، تخمیر شکمبه ای را بهتر بهبود می بخشد.

استفاده از جوش شیرین به تنهایی در مقایسه با هر گونه ترکیب دیگر بویژه ترکیبات حاوی یون های مثبت دو ظرفیتی در ترکیب با جوش شیرین به منظور بهبود pH شکمبه در فصل تابستان (بویژه در مواردی که از نمک های آنیونیک استفاده می شود) بهتر است.

  • تعداد بازدید: 3920

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود