ارتباط و مکانیسم بین توزیع میکروب های شکمبه و ورم پستان در گاوهای شیری

میکروبهای شکمبه نقش مهمی در گسترش ورم پستان گاوها بازی میکنند ولی هنوز ارتباط بین میکروبهای شکمبه و ورم پستان مشخص نشده.

پس زمینه: ورم پستان، که بیماری بسیار شایعی در گله های شیری است و در صنعت شیری در کل دنیا بسیار هزینه بر است، عموما باور شده است که از طریق عفونت موضعی غدد پستان ایجاد می شود. اخیرا، مطالعات پیشنهاد کردند که میکروب های شکمبه نقش مهمی در گسترش ورم پستان گاوها بازی می کنند، ولیکن هنوز ارتباط بین میکروب های شکمبه به ورم پستان مشخص نشده است. این مطالعه تاثیرات و مکانسیم های میکروب های شکمبه بر ورم پستان را بر اساس مدل اسیدوز تحت حاد القا شده توسط روش تغذیه ای جیره های با کنسانتره بالا به گاوهای هلشتاین بررسی می کند.

نتایج: لیپوپلی ساکاریدهای حاصل از شکمبه به خون منتقل شدند و سپس در غدد پستان تجمع کردند از طریق آسیب به یکنواختی سد بین شیر و خون و ایجاد واکنش التهابی در غدد پستان گاوهای مبتلا به اسیدوز تحت حاد. علاوه بر این، میزانStenotrophomonas افزایش یافت که یکی از عوامل داخلی ایجاد ورم پستان در گاوهای مبتلا به اسیدوز تحت حاد است. نهایتا، ما متوجه شدیم که عدم تعادل میکروب های شکمبه ایجاد شده توسط اسیدوز تحت حاد از طریق جلوگیری از پاکسازی عوامل بیماری زا از غدد پستان باعث افزایش شدت ورم پستان می شود.

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که عدم تعادل میکروب های شکمبه و انتقال لیپو پلی ساکاریدها از شکمبه به غدد پستان عاملی مهم برای ایجاد ورم پستان در گاوها است. علاوه بر این، عدم تعادل میکروب های شکمبه حساسیت به ورم پستان را از طریق جلوگیری از توانایی غدد پستان برای پاکسازی عوامل بیماری زا افزایش می دهد. مطالعه ما یک پایه ای برای درمان جدید ایجاد کرد که ثابت می کند که میکروب های دستگاه گوارش بر ورم پستان نقش دارند.

بطور کلی، نتایج این مطالعه نشان داد که شیر، شکمبه، مدفوع و خون ساختارهای منحصر به فردی از جوامع باکتریایی را در خود جا داده اند. توزیع میکروب های شکمبه می تواند با تغییر در میکروب های شیر مرتبط باشد، و شیوع بالاترStenotrophomonas در شکمبه می تواند منجر به گسترش ورم پستان شود. علاوه بر این، لیپو پلی ساکاریدها منشا گرفته از شکمبه می توانند به غدد پستان از طریق جریان خون منتقل شوند و سپس در غدد پستان التهاب ایجاد کنند. از سوی دیگر، انتقال حجم بالا و زیاد لیپو پلی ساکاریدها  از شکمبه به گردش خون، باعث کاهش سلامت میزبان و سپس آسیب به توانایی غدد پستان در پاکسازی عوامل بیماری زا می شوند، از این رو حساسیت به ورم پستان را افزایش می دهند.

گروه علمی شرکت اگرین تک

 

مطالب مرتبط:

تنش گرمایی احتمال ورم پستان حاد را در گله های شیری افزایش می دهد

روش های مختلف برای درمان ورم پستان حاد

جلوگیری از ورم پستان با مدیریت مناسب بستر فری استال

 

  • تعداد بازدید: 36

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود