تاثیر دو نرخ خنک کردن بر نرخ تنفس در گاوهای شیری در شرایط گرم و مرطوب

هدف این مطالعه بررسی اثرات خنک کردن تبخیری با دو نرخ متفاوت در روز بر نرخ تنفس گاوهای شیری است...

هدف این مطالعه بررسی اثرات خنک کردن تبخیری با دو نرخ متفاوت در روز بر نرخ تنفس گاوهای شیری بود، با توجه به عوامل مرتبط به گاو. 20 گاو هلشتاین بالغ در یک جایگاه با سیستم تهویه طبیعی به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گاوهای هر دو گروه با 3 یا 8 مرتبه خنک کردن در روز مواجه شدند. نرخ تنفس به صورت ساعتی با حداکثر 12 بار اندازه گیری در روز بررسی شد. وضعیت بدن (ایستادن یا خوابیدن) نیز مشخص گردید. تولید شیر روزانه اندازه گیری شد. رنگ پوشش توسط دوربین دیجیتال مشخص شد. نرخ تنفس گاوهای ایستاده و خوابیده در گروهی که 8 بار خنک شدند (2/60 و 6/51 تنفس در دقیقه) نسبت به گاوهایی که 3 بار خنک شدند (1/73 و 6/65 تنفس در دقیقه) کمتر بود. به ازاء هر 5 کیلوگرم افزایش تولید شیر، نرخ تنفس یک بار در دقیقه افزایش یافت، و نرخ تنفس گاوها در روزهای اول شیردهی 3/12 بار نسبت به گاوهای اواخر شیردهی بیشتر بود. در نتیجه، 8 بار خنک کردن در روز به جای 3 بار باعث کاهش نرخ تنفس در گاوهای تحت تنش گردید، و عوامل مرتبط با گاو بر نرخ تنفس در تنش حرارتی تاثیر می گذراند.

مطالعه کنید: روش هایی برای مقابله با تنش حرارتی در گاوهای شیری

تحت شرایط تنش حرارتی، گاوهای تحت تنش نرخ تنفس را به میزان 14 تنفس در دقیقه کاهش می دهند زمانیکه با 8 بار خنک کردن به جای 3 بار خنک کردن مواجه می شوند. 8 بار خنک کردن گاوها (85 تنفس، در ساعت 2.45 عصر) باعث می شود تا اوج فشار گرمایی دو ساعت دیرتر نسبت به گاوهای 3 بار خنک شده (6/92 تنفس، در ساعت 12،15 ظهر) ایجاد شود. نرخ تنفس گاوهای ایستاده 8 بار بیشتر از گاوهای خوابیده بود. به ازائ هر 5 کیلوگرم افزایش تولید شیر نرخ تنفس یک بار افزایش یافت. علاوه بر این، گاوهای اوایل شیردهی (روز شیردهی کمتر از 100) تمایل به افزایش 17 درصدی نرخ تنفس نسبت به گاوهای اواخر زایش داشتند. نتایج ما نشان داد که 8 بار خنک کردن در روز نرخ تنفس را در گاوهای تحت تنش بهبود می بخشد. برای بررسی میزان مصرف آب و انرژی، هزینه کارگری، مدیریت دام ها و آسایش گاوها و دام ها که برای بهبود عملکرد خنک کردن مناسب است، تحقیقات بیشتر لازم است. 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 112

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود