روش های کاهش دما استفاده شده برای کاهش اثرات منفی تنش حرارتی بر گاوهای شیری

گاوهای تحت تنش گرمایی در تلاش به حفظ دمای بدن، مصرف خوراک و تولید را کاهش می دهند و نرخ تنفس را افزایش می دهند.

جنوب شرقی امریکا یک دوره طولانی مدت از گرما را با دما و رطوبت بالا تجربه می کند. با افزایش دمای جهانی، مدیریت گاوهای شیری در مناطق گرمسیر، نیمه گرمسیری و مناطق مدیترانه ای چالشی جهانی است. گاوهای تحت تنش گرمایی در تلاش به حفظ دمای بدن مصرف خوراک و تولید را کاهش می دهند و نرخ تنفس را افزایش می دهند. شاخص دما و رطوبت(THI)  شاخصی بدون واحد است که برای اندازه گیری بزرگی تنش گرمایی بر گاوهای شیری استفاده شده است. محققین زیادی میزانTHI  را که در آن گاوهای شیری شروع به تجربه تنش حرارتی می کنند، مطالعه کرده اند. برای بهبود عملکرد دام و برای رسیدن به حداکثر توانایی تولید یا بهبود آسایش گاوها، یک روش مناسب کاهش دما باید در جایگاه دام استفاده شود. این مطالعه روش های مختلف کاهش دما را بررسی می کند که برای کاهش اثرات منفی تنش حرارتی مطالعه شده است.

مطالعه کنید: راه هایی برای مقابله با تنش حرارتی در گاوهای شیری

تنش حرارتی عاملی مهم در جنوب شرقی امریکا است و سالانه باعث ضررهای اقتصادی بزرگی در صنعت شیری امریکا می شود. زمانیکهTHI  بررسی شود، تولیدکنندگان می توانند به سطحی از دما و رطوبت برسند که گاوهای آنها در آن دچار تنش حرارتی می شوند و روش مناسب کاهش دما را استفاده کنند. تهیه سایه بان، فن، مه پاش، و ترکیب آنها می تواند به کاهش بعضی از اثرات منفی مرتبط با تنش حرارتی کمک کند.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 90

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود