مطالعات جدید از ارزش تغذیه شیر انتقالی حمایت می کنند

محققان دانشگاه آلبرتا و گوئلف کانادا اعتقاد دارند که روش های حاضر در تغذیه گوساله ممکن است آنها را از مواد مغذی ضروری...

 محققان دانشگاه آلبرتا و گوئلف کانادا اعتقاد دارند که روش های حاضر در تغذیه گوساله ممکن است آنها را از مواد مغذی ضروری محروم کند که عامل مهمی در توسعه دستگاه گوارش گوساله ها است.

Michael Steele و همکاران ایشان مطالعه ای انجام دادند که در آن 24 گوساله بعد از تولد به میزان 5/7 درصد وزن بدن آغوز خوردند. از 12 تا 72 ساعت بعد از تولد، 8 گوساله هر 12 ساعت به میزان 5 درصد وزن بدن، یکی از سه تیمار را دریافت کردند: 1- آغوز کامل و پاستور نشده 2- مخلوط، نصف آغوز و نصف شیر کامل برای شبیه سازی به شیر انتقال 3- شیر کامل که بیشترین شباهت را به روش تغذیه امروزی دارد.

هر گوساله برای نمونه گیری های متعدد خون به کتتر در رگ گردن یک ساعت بعد از تولد مجهز شد. بافت روده بعد از کشتن گوساله ها در 75 ساعت بعد از تولد برداشته شد.

تفاوت های عمده ای در گسترش روده بین گوساله های مصرف کننده آغوز و مخلوط در مقابل شیر کامل بود که عبارت بودند از:

ارتفاع ویلی بطور متوسط برای گوساله های مصرف کننده شیر کامل در مقایسه با دو گروه دیگر 8/1 مرتبه در قسمت بالایی ژئوژنوم و 5/1 مرتبه در قسمت پایینی ژئوژنوم کمتر بود. در دوازدهه، ارتفاع ویلی 5/1 مرتبه برای گوساله های مصرف کننده جیره مخلوط در مقابل شیر کامل بلندتر بود، و 4/1 مرتبه در ژئوژنوم بلندتر بود.

سطح مقطع در قسمت بالای ژئوژنوم 60 درصد برای شیر کامل نسبت به آغوز کمتر بود، و 58 درصد برای شیر کامل نسبت به مخلوط کمتر بود. بطور مشابه، گوساله های تغذیه کننده شیر کامل نسبت به گوساله های مصرف کننده آغوز و تیمار مخلوط در ایلئوم به ترتیب 38 و 58 درصد سطح مقطع کمتری داشتند. در قسمت انتهایی ژئوژنوم، روش مخلوط 54 درصد سطح مقطع بیشتری نسبت به شیر کامل تولید کرد.

اگرچه توقع داشتیم که بین سه روش استفاده شده آغوز از همه بهتر باشد و بعد روش مخلوط و نهایتا شیر کامل، اما تفاوت زیادی بین تغذیه روش مخلوط و آغوز مشاهده نشد و هر دو از شیر کامل بهتر بودند.

محققین نتیجه گرفتند که تغذیه شیر کامل واقعی از روز دوم و سوم شیردهی گاوها یا تولید شیر انتقالی با ترکیب کردن آغوز و شیر کامل به نسبت یک به یک می تواند باعث عملکرد بهتر و بهبود سیستم ایمنی و دستگاه گوارش مانند تغذیه آغوز کامل شود. ما امیدواریم این نتایج باعث تغییر در تغذیه گوساله ها از شیر کامل یا شیر خشک به شیر انتقالی برای سه روز اول پررورش گوساله شود.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

مطالب مرتبط:

تاثیر استفاده از آغوز به جای تغذیه آغوز جایگزین برای دو روز اول بعد از تولد

چه چیزی باعث تفاوت آغوز می شود؟

زمان انجام واکسیناسیون و تغذیه آغوز گوساله های تازه زا

تغذیه آغوز یا مخلوط 1-1 از آغوز و شیر برای سه روز بعد از تولد افزایش گسترش روده کوچک را می دهد

 

 

  • تعداد بازدید: 100

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود