تاثیرات فیزیولوژیک و تولیدی تنش حرارتی بر گاوها

گرم شدن جهانی هوا در سال های گذشته شدت یافته است و اغلب بحث می شود که این موضوع بر دام ها تاثیر دارد...

گرم شدن جهانی هوا در سال های گذشته شدت یافته است و اغلب بحث می شود که این موضوع بر دام ها تاثیر دارد. مقالات زیادی در مورد تنش حرارتی در گاوها و تاثیر آن بر فیزیولوژی و تولیدمثل دام ها منتشر شده است. جلوگیری از تاثیرات منفی تنش حرارتی بر دام ها برای تضمین آسایش دام، سلامت و تولید ضروری است. بررسی و آنالیز پارامترهای فیزیولوژیکی منجر به درک بهتر فرایندهای سازگاری می شود. این موضوع می تواند برای تعیین احتمال تغییرات جوی و تاثیر آنها بر خصوصیات عملکرد مانند تولید شیر و تولیدمثل کمک کند. این موضوع این کار را ممکن می سازد که اندازه گیری موثر را برای محدود کردن تاثیر فشار گرمایی بر دام گسترش بدهیم. هدف این مقاله تهیه دیدگاه کلی بر مطالعات حاضر است. مطالعات مخصوصا در مورد تغییرات فیزیولوژیکی و تولیدی به دلیل تنش حرارتی در گاوها در این مقاله خلاصه شده است. همچنین نیازهای آینده برای بررسی تاثیر تنش حرارتی بر دام ها نیز مشخص شده است.

مطالعه کنید: راه های مقابله با تنش حرارتی گاوهای شیری

مواجهه گاوها، خصوصا گاوهای پرتولید، با تنش حرارتی منجر به تغییرات معنی دار در فاکتورهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی اندام های آنها می شود. پیش بینی اولیه از خطرات تنش حرارتی این را ممکن می سازد تا تاثیرات منفی ان را بر تولید و آسایش گاوها محدود کنید. بنابراین، آسایش دام ها باید بر اساس شاخص های محیطی قابل اعتماد و مطالعه واکنش های دام ارزیابی شود. ارزیابی توانایی های بدن حیوان برای مقابله با مشکلات ناشی از تنش حرارتی بسیار مهم است. این امر می تواند در آینده با استفاده از منابع مختلف اطلاعاتی مبتنی بر داده ها و اطلاعات جمع آوری شده گله و شرایط محیطی حاصل شود. به منظور حذف یا حداقل کاهش اثرات منفی تنش حرارتی، بهبود ترکیب ژنتیکی گاوهای شیری ضروری است، بنابراین، نیاز به جستجوی اطلاعات در مورد تفاوت های ژنتیکی گاوها در تحمل نسبت به تنش گرمایی است. یک همچین روشی عملکرد گاوهای شیری را در شرایط دمایی مختلف مدل سازی می کند، که به تشخیص دام های پرتولید با حساسیت کم به دماهای مختلف منجر می شود.

گروه علمی شرکت اگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 130

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود