استفاده از سنسورهای ارزیابی نشخوار برای بررسی تنش حرارتی در گاوهای شیری

​شاخص تنش دما و رطوبت دمای هوا و رطوبت نسبی را به صورت یک شاخص ترکیب میکند برای بیان بهتر شرایط محیطی که گاو احساس میکند

 شاخص تنش دما و رطوبت (THI) دمای هوا و رطوبت نسبی را به صورت یک شاخص ترکیب می کند برای بیان بهتر شرایط محیطی که گاو احساس می کند. گاوهای شیری شروع به تجربه تنش حرارتی می کنند زمانیکهTHI به بالای 68 می رسد (Figure 1). زمانیکه گاوها تنش حرارتی را تجربه می کنند، تغییرات رفتاری (کاهش مصرف خوراک، افزایش زمان ایستادن) و فیزیولوژیکی (افزایش نرخ تنفس، کاهش نشخوار) در تلاش برای کاهش تنش اتفاق می افتد. حتی سطح پایین تنش حرارتی می تواند تاثیر منفی بر تولید شیر و عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیری داشته باشد. همانطور که تنش حرارتی افزایش می یابد، تاثیرات بر عملکرد گاوها و سلامتی شدیدتر می شود. تاثیرTHI بر نشخوار و تولید شیر در گله های شیری جنوب پنسیلوانیا در ادامه گزارش شده است.

مطالعه کنید: 5 روش که اطلاعات نشخوار گله شما را تقویت می کند

 

جمع آوری اطلاعات

بطور متوسط 104 گاو هلشتاین شیرده در یک بهاربند با تهویه تونلی قرار داشتند. در طول یک سال گذشته، گاوها بطور متوسط 42 کیلوگرم در روز شیر با 8/3 درصد چربی و 3 درصد پروتئین تولید می کردند. اطلاعات نشخوار با استفاده از سیستم Heatime HR Stanchion Barn (SCR by Allflex) اندازه گیری شد. شاخص تنش حرارتی THI از سنسورهای دما و رطوبت قرار گرفته در بهاربند محاسبه شد و با سیستم ارزیابی فعالیت ترکیب گردید. تولید شیر روزانه از طریق وزن شیر مخزن محاسبه شد. نشخوار، THI و تولید شیر از 7 جولای تا 15 اکتبر سال 2016 جمع آوری شد.

 

 

شکل 1- گاوهای شیری شروع به تجربه تنش حرارتی می کنند زمانیکهTHI  به بالای 68 برسد.

 

نتایج

در طول مطالعه، حداکثر THI روزانه بین 60 تا 85 بود، حداقل THI روزانه بین 46 تا 75 بود، و متوسط نشخوار روزانه بین 311 تا 497 دقیقه بود (شکل 2). بطور کلی گاوهای شیری حدود 8 ساعت (480 دقیقه) در روز نشخوار کردند. گاوها حداقل تا حدی تنش حرارتی را هر روز از 7 جولای تا 24 سپتامبر تجربه کردند. در انتهای سپتامبر حتی در اکتبر گاوها روزهایی را تجربه کردند که در آنها دچار تنش حرارتی شدند. تاثیر تنش حرارتی بر نشخوار به روشنی در شکل 2 نشان داده شده است، بخصوص برای دوره ای از اواسط اگوست زمانیکه حداقل شاخص THI در روز نیز بالای حد تنش حرارتی بود. آنالیز رگرسیون نشخوار در مقابل THI نشان داد که به ازاء هر واحد افزایش در حداکثر THI روزانه، گاوهای شیری روزانه حدود 6 دقیقه نشخوار کمتری داشتند (شکل 3). این یک واحد افزایش در حداکثر THI روزانه همچنین باعث کاهش 272 گرمی تولید شیر هر گاو در روز شد (شکل 4).

 

شکل 2  شاخص دما و رطوبت THI و نشخوار گاوهای شیری در جنوب پنسیلوانیا از 7 جولای تا 15 اکتبر 2016.

 

شکل 3  رگرسیون حداکثر THI روزانه و متوسط زمان نشخوار گاوهای شیری در جنوب پنسیلوانیا از 7 جولای تا 15 اکتبر 2016.

 

شکل 4  رگرسیون حداکثر THI روزانه و متوسط تولید شیر روزانه گاوها در جنوب پنسیلوانیا

 

این مقاله بر استفاده از سنسورهای اندازه گیری نشخوار برای بررسی تنش حرارتی در گاوهای شیری و اطلاعات دمایی ایستگاه برای ثابت کردن تاثیر تنش حرارتی بر گاوهای شیری تمرکز دارد. ولیکن، موضوع مهمتری که باید در نظر گرفته شود این است که تمام اطلاعات این مقاله توسط تکنولوژی هایی جمع آوری شد که امروزه در دسترس دامدارها قرار دارد. این و سایر تکنولوژی های دقیق، دامنه وسیعی از اطلاعات با جزئیات کامل در اختیار می گذارد که بر تولید، کارایی، و سودمندی گله های شیری تاثیر می گذارد. در این مطالعه، دامدار تاثیر تنش حرارتی را بر گاوهای خودش با استفاده از این اطلاعات تشخیص داد، که به او اجازه داد تا برای انتخاب روش های کاهش تنش حرارتی  تصمیمات درست تری بگیرد. تولیدکنندگان، مشاوران تغذیه، دامپزشک ها، و سایر مشاورین صنعت گاو شیری می توانند از اطلاعاتی که توسط این سیستم های نوین تولید می شوند استفاده بهتری بکنند.

مطالعه کنید: روش هایی برای مقابله با تنش حرارتی در گاوهای شیری

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

 

مطالب مرتبط:

کمک به گاوهای شیری برای شکست تنش حرارتی

درک نشخوار و تکنولوژی های بررسی رفتار گاو

ارتباط بین چربی شیر و زمان نشخوار رکوردبرداری شده توسط سیستم های تجاری اندازه گیری نشخوار

  • تعداد بازدید: 121

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود